förstadagsintyg mall
0 1 2 3 4 5 6
 
Kräver förstadagsintyg men får inget från vårdcentralen
Min arbetsgivare kräver att från första sjukdagen skall man ha sjukintyg, ett såkallat "förstadagsintyg" Men när jag kontaktade vårdcentralen så informerar de mig snällt om att "nej vi skriver inga förstadagsintyg, det får vi inte" Så, hur ska man bete sig då? Jag gick till vårdcentralen hon konstaterade att jag h ...

När kan arbetsgivaren kräva sjukintyg fr dag 1
förstadagsintyg på medarbetare. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så är det alltid kollektivavtalet som styr. Den nya lagen säger att arbetsgivaren har rätt att begära förstadagsintyg vid särskilda skäl såsom t ex misstanke om missbruk eller upprepad korttidsfrånvaro. Begäran ska göras skriftligen av arbet ...

Läkarintyg
förstadagsintyg. Man har rätt att begära förstadagsintyg, men då är det till exempel på grund av misstanke om missbruk av sjukskrivning. Och följande gäller: - Förstadagsintyg ska begäras SKRIFTLIGT. - Begär man förstadagsintyg ska detta ske i samråd med arbetstagare och facket, det är alltså ingenting en arbetsgi ...

Får skit av min chef för att jag är sjuk
förstadagsintyg. En läkare har något som många här inte har, medkänsla. I förstadagsintyget ska det även skrivas hur många dagar som läkaren anser att personen behöver, räcker säkert med 1-2 dagar. Man ska inte blanda ihop förstadagsintyg och ett läkarintyg, har inte samma betydelse. Varför är det alltid så att nä ...

hjäääälp, kan dem göra så här?
förstadagsintyg, men då måste de informera om detta innan du sjukanmäler dig, alltså säga att "nästa gång du blir sjuk vill vi ha ett sjukintyg från första dagen". Detta görs vanligen när en och samma person haft många sjukdomstillfällen på en kort tid. Johanna 061223,Ts: Det beror lite på vad ert kollektivavtal s ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!